Quốc hội xem xét báo cáo nhiệm kỳ 2016 - 2021 của cơ quan tư pháp, Kiểm toán Nhà nước

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong sáng nay (25/3), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các nội dung báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 25/3, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình.
Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các nội dung: Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và Báo cáo thẩm tra các Báo cáo công tác nêu trên; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3/2021.
Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.