Quý 4/2010, HAT lãi 1,63 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (mã HAT-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và giải trình lợi nhuận quý 4/2010 giảm gần 50% so với quý 4/2009.

KTĐT - Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (mã HAT-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và giải trình lợi nhuận quý 4/2010 giảm gần 50% so với quý 4/2009.

Theo báo cáo tài chính HAT công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 62,91 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 325,24 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 1,63 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 15,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2010 đạt 4.929,4 đồng, EPS quý 4/2010 đạt 522,4 đồng.

Theo HAT cho biết, lợi nhuận sau thuế của HAT giảm 49,25% so với cùng kỳ năm 2009 (3,212 tỷ đồng) là do tổng doanh thu, thu nhập quý 4/2010 giảm 4,35 tỷ đồng (6,3%) tương đương giá vốn quý 4/2010 giảm 5,1 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,8% do giảm sản lượng tiêu thụ.

Tổng chi phí quý 4/2010 là 9,7 tỷ đồng tăng 2,32 tỷ đồng (31,4%) so với quý 4/2009 (7,38 tỷ đồng) là do công ty đầu tư mua thêm keg bia và tăng chi phí về dụng cụ đồ dùng, trong 9 tháng năm 2010 công ty mới hạch toán 80% chi phí nhân công và quý 4/2010 công ty đã hạch toán 100% chi phí nhân công cho cả năm 2010.

Mặt khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2009 được giảm 30% theo thông tư 03/2009/T-BTC, sang năm 2010, công ty không được giảm 30% chi phí thuế thu nhập nhập nghiệp nữa.

Năm 2010, HAT đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 308,112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng, cổ tức 25%.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần