Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu dư hơn 1.700 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá trong quý II (từ ngày 1/4-30/6/2015) là 2.349,179 tỷ đồng.

Nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) trong quý II/2015 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, số dư Quỹ BG tại thời điểm 31/3/2015 là 2.843,648 tỷ đồng; Tổng số trích quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 1/4 - 30/6/2015) là 1.294,814 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý II (từ ngày 1/4 - 30/6/2015) là 2.349,179 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG phát sinh là 5,117 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2015 là 1.794,400 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần