DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quy định chỉ số giá xây dựng dự án đường trục trung tâm KĐTM Mê Linh

03-01-2016 13:44
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng trả lời Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng cho gói thầu CP1 - đường trục trung tâm khu đô thị mới (KĐTM) Mê Linh, trên cơ sở thông báo chỉ số giá xây dựng do Viện Khoa học kinh tế xây dựng cung cấp.
1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số giá máy thi công xây dựng thuộc gói thầu CP1 - Đường trục trung tâm KĐTM Mê Linh do Viện Khoa học kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 119/VKTXD6 ngày 15/11/2015 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng (vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng) tính toán phù hợp với sự biến động giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Phụ lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu CP1 - Đường trục trung tâm KĐTM Mê Linh.
TAG: