Quy định chi tiết về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.

Ngoài các quy định chi tiết về thủ tục, hình thức đăng ký kết hôn, Nghị định cũng nhấn mạnh: Việc đăng ký kết hôn bị từ chối, nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời; kết hôn giả tạo; lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích mua bán người, bóc lột sức lao động…
 
Đồng thời, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà có ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam…