Quy định chi tiết việc hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn năm 2010

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn trong năm 2010.

KTĐT - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn trong năm 2010.

Theo Thông tư này, vốn hỗ trợ lãi suất (HTLS) của năm 2010 dành cho các nhu cầu vay đầu tư phát triển sản xuất- kinh doanh, thuộc 5 nhóm ngành của hệ thống kinh tế quốc dân, gồm:  Nông, lâm nghiệp; Thủy sản; Công nghiệp chế biến; Hoạt động khoa học công nghệ; Hoạt động thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản, muối. 

Các khoản vay được HTLS là các hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1/1/2010 mà được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 31/12/2010.

Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 2%/năm, tính trên tổng số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế (thời hạn cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân).

Trường hợp, các khoản vay thuộc đối tượng HTLS bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay, thời hạn vay thực tế vượt quá 24 tháng, thì không được HTLS đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và vượt quá 24 tháng.

Thông tư  này, cũng quy định khách hàng vay vốn có số dư tài khoản tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng (TCTD) thì khi ký kết hợp đồng tín dụng, các TCTD phải tính toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi là vốn tự có của khách hàng vay và mức vốn cho vay phải loại trừ số dư tài khoản tiền gửi này. Khách hàng có trách nhiệm báo cáo các ngân hàng thương mại, công ty tài chính về số dư tài khoản tiền gửi và giá trị giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tại các TCTD khác và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và chính xác của báo cáo này.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần