Quy định về phí sử dụng kho số viễn thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Thông tư trên, kể từ ngày 6/2/2014, lệ phí phân bổ kho số viễn thông thu được sẽ được nộp 100% vào ngân sách.

Theo Thông tư số 202/2013/TT - BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành, tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động viễn thông, được phân bổ mã, số viễn thông phải nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông quy định tại Biểu mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông.

Theo Thông tư trên, kể từ ngày 6/2/2014, lệ phí phân bổ kho số viễn thông thu được sẽ được nộp 100% vào ngân sách. Đối với phí sử dụng kho số viễn thông thu được, cơ quan thu phí được để lại 90% để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính. 

Thông tư cũng lưu ý các doanh nghiệp không thu phí, lệ phí đối với các số dịch vụ khẩn cấp, số dịch vụ đo thử và số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc: 113, 114, 115, 100117, 100118, 116, 119.