Quý I, Hà Nội nhập siêu gần 3 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, ước tính kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội trong tháng 3/2012 đạt khoảng 697 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội trong trong quý I ước đạt 2,03 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ 2011, do nhu cầu nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc giảm sút. Trong những tháng đầu năm, nhóm hàng nông sản xuất khẩu giảm tới 40,2% so cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 3, các doanh nghiệp Hà Nội đã nhập khẩu một lượng hàng hóa trị giá 1,82 tỷ USD giảm 14% so với cùng kỳ 2011. Mặc dù kim ngạch nhập khẩu tháng 3 giảm, nhưng tổng kim ngạch nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2012 vẫn đạt  4,94 tỷ USD. So sánh với kim ngạch xuất khẩu, trong quý I, Hà Nội nhập siêu 2,91 tỷ USD.