Quý I, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 6,9 tỷ USD

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 3/2014 ước đạt 2,64 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 3 tháng đầu năm 2014 lên 6,9 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,61 tỷ USD, tăng 35%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,47 tỷ USD, tăng 19,6%  và giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,35 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức tăng trưởng thể hiện ở một số ngành hàng cụ thể như cà phê, hạt điều, tiêu, thủy sản, gỗ và sản phẩm từ gỗ… Cụ thể, với mặt hàng cà phê, trong tháng 3 năm 2014 xuất khẩu cà phê ước đạt 274.000 tấn với giá trị đạt 558 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm ước đạt 601.000 tấn và 1,17 tỷ USD, tăng 24,8% về khối lượng và tăng 13,8% về giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Ngành thủy sản tiếp tục là điểm sáng trong kim ngạch xuất khẩu của cả nước với giá trị xuất khẩu tháng 3 ước đạt 574 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu ba tháng đầu năm đạt 1,61 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2013.

Về lúa gạo, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3 năm 2014 ước đạt 524.000 tấn với giá trị 243 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm ước đạt 1,31 triệu tấn và 616 triệu USD, giảm 14,9% về khối lượng, và giảm 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.