Quý II, hoàn thành quy hoạch phát triển chăn nuôi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trên cơ sở quy hoạch chung Thủ đô vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TP đã giao cho Sở xây dựng quy hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

Dự kiến, quý II/2012 quy hoạch sẽ hoàn thành và trình UBND TP phê duyệt. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, các huyện không nhất thiết phải chờ quy hoạch chăn nuôi của thành phố được duyệt mà cần chủ động xây dựng, trình duyệt các dự án phát triển khu chăn nuôi ngoài khu dân cư theo quy định, bởi có thể dựa trên Quy hoạch chung Thủ đô và Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND TP về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư.