Quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp KHCN

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ dự toán kinh phí cho sự nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) năm 2014.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, kinh phí dự toán cho KHCN sẽ là 113,068 tỷ đồng, cho các Bộ, cơ quan, địa phương từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) thuộc ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với việc bổ sung kinh phí để mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị KHCN trực thuộc và thực hiện các nhiệm vụ KHCN của các Bộ, cơ quan trung ương: Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, rà soát và bố trí trong dự toán chi sự nghiệp của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương từ năm 2015 bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm trình cấp thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm quyết định triển khai thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã được phê duyệt phù hợp với số kinh phí được bổ sung, bảo đảm đúng chính sách, chế độ quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần