Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

Vũ Lê
Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ KH&ĐT vừa có Công văn số 6494/BKHĐT-QLQH gửi các bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022.

Để tăng cường công tác triển khai lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các cơ quan, đơn vị được phân công khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. Ảnh minh họa
Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. Ảnh minh họa

Theo đó, đối với các quy hoạch mà các bộ, địa phương đã đề xuất trong kế hoạch và tiến độ quy hoạch sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2022, các đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng thẩm định vào tháng 10/2022 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào chậm nhất tháng 12/2022. Các quy hoạch mà các bộ, địa phương đã tổ chức thẩm định xong, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 9/2022.

Bộ KH&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên đôn đốc, gửi báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch hoạch thời kỳ 2021 - 2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ KH&ĐT vào trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn tại Văn bản số 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ KH&ĐT. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các nội dung còn chưa thống nhất đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét và giải quyết theo thẩm quyền quy định.