Ra mắt cuốn sách ảnh về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - “Thủ tướng Võ Văn Kiệt” là cuốn sách ảnh tập hợp gần 340 bức ảnh tư liệu quý về con người, cuộc đời hoạt động cách mạng và lãnh đạo đất nước của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Cuốn sách ảnh do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành nhằm kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2012).

Cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được ghi lại bằng ảnh từ khi ông còn lăn lộn với phong trào cách mạng ở nơi đầu sóng ngọn gió: Vĩnh Long, Tây Nam Bộ, Sài Gòn-Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh… cho đến khi ông giữ cương vị là người đứng đầu chính phủ.

 

Được tôi luyện trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, với tinh thần chủ động tiến công, kiên cường bám dân, bám đất ở những địa bàn xung yếu và ác liệt nhất, nhà cách mạng Võ Văn kiệt đã góp phần cùng toàn đảng, toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ra khỏi bờ cõi.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, trên nhiều cương vị khác nhau, với tầm tư duy chiến lược, với quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Tên tuổi của ông gắn nhiều với những công trình lớn ở khắp mọi miền đất nước như: Đường dây tải điện 500KV, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công trình ngọt hóa Đồng bằng sông Cửu Long…

Các bức ảnh quý được dày công sưu tầm và tuyển chọn kết hợp với những bài viết ngắn gọn, cô đọng bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong cuốn sách không chỉ giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về con người cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà còn có thể ôn lại những chặng đường lịch sử khốc liệt và vẻ vang của dân tộc Việt Nam./.