Rà soát các văn bản pháp luật nghiên cứu xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi)

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong năm nay, UBCKNN có nhiệm vụ triển khai kịp thời, hiệu quả, thống nhất các nhiệm vụ liên quan đến công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của UBCKNN.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2017.

 Thông qua rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tế để kịp thời trình cấp có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Để làm được điều đó, năm 2017, UBCKNN sẽ phải rà soát và trình Bộ Tài chính công bố định kỳ hàng năm Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng thời, tổ chức rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2017, lập danh mục đề xuất văn bản cần xử lý theo căn cứ pháp lý hoặc tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

UBCKNN cũng sẽ tổ chức rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tài chính: Tổ chức rà soát để công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo Luật Phí và Lệ phí.

Đặc biệt, UBCKNN sẽ tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan để phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần