Rà soát, giải quyết khu vực còn tranh chấp địa giới hành chính

Chia sẻ

Kinhtedothi - Văn phòng UBND Thành phố vừa ban hành văn bản số 5505/VP-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Bộ Nội vụ có Công văn số 3240/BNV-CQĐP, ngày 13/8/2014 gửi UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ rà soát, xác định và giải quyết khu vực còn tranh chấp địa giới hành chính các cấp, làm cơ sở cho kiểm kê đất đai, Bộ Nội vụ đề nghị UBND Thành phố báo cáo một số nội dung: Tên khu vực tranh chấp; Chiều dài đoạn đường địa giới hành chính tại khu vực có tranh chấp; Diện tích đất đai, tài sản gắn liền với đất và dân số trên địa bàn từng khu vực có tranh chấp; Phương pháp đề xuất giải quyết của địa phương (có phân tích cụ thể các căn cứ về lịch sử, khoa học, thực tiễn, pháp lý của việc đề xuất phương án) kèm theo biên bản lấy ý kiến nhân dân và bản đồ hiện trạng, phương án giải quyết từng khu vực.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát, xác minh và giải quyết khu vực còn tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn Thành phố, dự thảo báo cáo của UBND Thành phố trước ngày 25/9/2014.

Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước; làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2016 - 2020.