Rà soát lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GD-ĐT yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện đúng các quy định về công nhận Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học tư thục trên địa bàn.

Trong kế hoạch năm học 2014 về giáo dục đại học, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố TƯ rà soát kiểm tra và xử lý các cơ sở giáo dục đại học tư thục không có hiệu trưởng hoặc chỉ có quyền hiệu trưởng, hiệu trưởng là người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ GD-ĐT đề nghị: Đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn, đi đôi với việc tăng cường giám sát theo quy định.

Triển khai kiểm tra, thanh tra hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn, bao gồm cả các hoạt động liên kết đào tạo; xử lý những trường hợp sai phạm. Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tổng kết, đánh giá hoạt động kiểm tra, thanh tra, giải quyết những vấn đề phát sinh của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn. Có kế hoạch đầu tư cho các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc địa phương theo đề án thành lập trường, đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho các trường hoạt động có hiệu quả.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện đúng các quy định về công nhận Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học tư thục trên địa bàn. Đặc biệt, rà soát kiểm tra và xử lý các cơ sở giáo dục đại học tư thục không có hiệu trưởng hoặc chỉ có quyền hiệu trưởng, hiệu trưởng là người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các cơ quan chủ quản của các cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT đề nghị, thực hiện phân cấp, đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật. Rà soát lại các cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2012-2020 và quy hoạch nhu cầu nhân lực của từng ngành, địa phương và cả nước. Rà soát lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên của từng cơ sở giáo dục đại học; thực hiện đúng các quy định trong bổ nhiệm cán bộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần