Rà soát tình hình phát triển đô thị

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2011.

Theo đó, các địa phương báo cáo số liệu cụ thể về hệ thống đô thị; các khu đô thị mới; các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị; các dự án, chương trình nâng cấp đô thị. Đồng thời, cần rà soát các kế hoạch, chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2015 - 2020; đánh giá tình hình phát triển đô thị. Từ thực tế, các địa phương có thể đề xuất với Chính phủ điều chỉnh, ban hành các cơ chế chính sách nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành công tác phát triển đô thị. Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 5/12/2011.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần