Rà soát tổng thể các đơn vị mua sắm tập trung

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính rà soát tổng thể các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung hiện nay làm cơ sở đề xuất sắp xếp lại, bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy.

 
Ảnh minh họa.
Kinhtedothi - Ảnh minh họa.
Việc rà soát tổng thể các đơn vị mua sắm tập trung làm cơ sở đề xuất sắp xếp lại, bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy.

Theo Quyết số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung được áp dụng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm tài sản, hàng hóa được trang bị đồng bộ, hiện đại phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động và bảo đảm công khai, minh bạch trong mua sắm, trang bị và sử dụng tài sản nhà nước...

Căn cứ nhu cầu mua sắm, trang bị và đặc điểm của từng loại tài sản, hàng hóa, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao một đơn vị trực thuộc tổ chức việc mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung và giao tài sản, hàng hóa cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.