Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh:

Rõ phân công, phân nhiệm, triển khai hiệu quả Chương trình số 05 của Thành ủy

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các đơn vị của TP tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để việc triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy khóa XVIII đạt hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp.

Chiều 14/4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021-2025” tổ chức họp để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của TP.

Phê duyệt 38/38 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị

Dự thảo báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU cho thấy, trong năm qua cơ quan thường trực chương trình gồm Sở QH-KT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT đã phối hợp đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện chương trình. Cụ thể, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Chương trình gồm: Tỷ lệ diện tích phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã đều đạt kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại phiên họp. 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại phiên họp. 

Trong đó, các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được UBND TP phê duyệt bảo đảm phủ kín 100%. Hiện UBND TP đã phê duyệt đầy đủ 38/38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị. Từ sau khi thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU, UBND TP phê duyệt thêm 8 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Quy hoạch phân khu sông Đuống; các đồ án đã được công bố rộng rãi theo quy định. Cùng với đó, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU đã triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gồm: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị.

Đối với hợp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Chương trình số 05-CTr/TU đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy định; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường… Trong đó, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn tại khu vực đô thị đạt gần 100%, tại khu vực nông thôn đạt 95-100%. Lượng chất thải được thu gom, xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày, ướt đạt 92,86% so với lượng phát sinh trên toàn TP.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tổ chức giao ban giữa Ban Chỉ đạo Chương trình với các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc được giao, đảm bảo sự đồng bộ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện.

Tích hợp quy hoạch chuyên ngành với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Đối với lĩnh vực quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, các đồ án Quy hoạch chung đô thị đã được UBND TP phê duyệt đảm bảo phủ kín 100%, bao gồm cả giao thông tĩnh, không gian ngầm, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc 4 quận nội đô… tháo gỡ khó khăn cho TP. Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đề nghị các sở ngành, quận huyện sớm triển khai, chủ động xây dựng quy hoạch chuyên ngành tích hợp thống nhất với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. 

Nhấn mạnh Hà Nội đã có quy hoạch rừng trên địa bàn các quận, huyện nhưng phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở NN&PTNT và một số huyện chủ động lập phương án điều chỉnh ranh giới rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để làm căn cứ xử lý những vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại phiên họp. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại phiên họp. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, mặc dù trong năm qua dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU cùng các đơn vị liên quan vẫn nỗ lực không ngừng để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó đáng chú ý là việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu quan trọng của Chương trình; đồng thời yêu cầu cơ quan thường trực Chương trình số 05-CTr/TU tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các sở, ngành liên quan để sớm hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Thành ủy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đề nghị cơ quan thường trực cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan của TP tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để việc triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU đạt hiệu quả thực sự. Trong đó, các thành viên Ban Chỉ đạo đẩy mạnh phân công, phân nhiệm, rõ trách nhiệm từng thành viên để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đối với các đơn vị chưa hoàn thành báo cáo gửi cơ quan thường trực cần sớm triển khai thực hiện, trong đó bổ sung các số liệu, thông tin cập nhật với tình hình thực tiễn.