Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất.

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tối 29/11/2011, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Đây là dịp để 54 dân tộc anh em trong cả nước giao lưu, chia sẻ những vốn văn hóa quý báu của từng dân tộc thể hiện trên trang phục riêng truyền thống của dân tộc mình. Ngày hội cũng là dịp để bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống đắc sắc cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Một số hình ảnh tại đêm hội

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 1

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 2

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 3

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 4

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 5

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 6

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 7

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 8

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 9

Rực rỡ đêm hội trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất. - Ảnh 10