Sáng rõ hơn những giá trị Cách mạng tháng Mười Nga

Hải Dương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 26/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (1917 - 2017) và Chủ nghĩa xã hội hiện thực giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga và những tác động đến chủ nghĩa xã hội hiện thực và phong trào công nhân thế giới một thế kỷ qua; đánh giá những thành tựu, hạn chế của chủ nghĩa xã hội hiện thực khởi đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga. Nhiều tham luận tại Hội thảo đã khẳng định ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, khẳng định những thắng lợi và thành tựu to lớn trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam 9 thập kỷ qua, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới đã góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, ý nghĩa lịch sử về giá trị thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng.
Đồng thời là minh chứng sinh động về tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đi theo con đường do Lênin vĩ đại đặt ra, con đường của Cách mạng tháng Mười, Nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn". Chính vì vậy, mối tình gắn bó và lòng biết ơn của Nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng tháng Mười, đối với Lênin vĩ đại là vô cùng sâu sắc.