Sắp bãi bỏ hệ thống phân lũ đê sông Hồng

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 04/201/NĐ-CP, thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống đê sông Hồng, bắt đầu từ ngày 10/3.

KTĐT -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 04/201/NĐ-CP, thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống đê sông Hồng, bắt đầu từ ngày 10/3.

Theo đó, các khu chậm lũ Tam Thanh (tỉnh Phú Thọ), Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc), Lương Phú - Quảng Oai, Ba Vì (TP Hà Nội) và hệ thống phân lũ sông Đáy sẽ bị bãi bỏ kể từ khi công trình Thủy điện Sơn La chính thức tham gia cắt lũ cho hạ du.

Nghị định nêu rõ, các giải pháp phòng, chống lũ hệ thống sông Hồng phải được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho Thủ đô Hà Nội và đồng bằng sông Hồng theo quy hoạch phòng, chống lũ phù hợp với quy định.

Để thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ, sẽ sử dụng công trình thủy điện Sơn La, phối hợp với các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà tham gia điều tiết liên hồ cắt lũ cho hạ du. Dành dung tích phòng lũ của các hồ Sơn La và hồ Hòa Bình trên sông Đà, hồ Tuyên Quang, hồ Thác Bà để điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du.

Các thông số yêu cầu là phải vận hành điều tiết liên hồ, bảo đảm lưu lượng lũ trên sông Hồng tại trạm Thủy văn Sơn Tây nhỏ hơn hoặc bằng 28.000 m3/giây, tại trạm thủy văn Hà Nội nhỏ hơn hoặc bằng 20.000 m3/giây và mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội không vượt quá 13,4m.

Trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều hoặc dự báo xuất hiện trận lũ lớn hơn lũ 500 năm xuất hiện một lần, nhưng nhỏ hơn lũ thiết kế công trình hồ Sơn La (lũ 10.000 năm xuất hiện một lần) được sử dụng một phần dung tích chống lũ cho công trình để cắt giảm lũ cho hạ du nhưng phải bảo đảm an toàn công trình.

Cùng với các giải pháp trên, các giải pháp khác được Chính phủ thông qua tại Nghị định là việc quy hoạch xây mới, cải tạo nâng cấp các công trình đầu mối, hệ thống đê sông Đáy, nạo vét lòng dẫn sông Đáy để chủ động đưa nước sông Hồng vào sông Đáy; bảo đảm sông Đáy thoát được lưu lượng nước tối đa 2.500 m3/giây để dự phòng khi xuất hiện lũ có chu kỳ lặp lại lớn hơn 500 năm trên hệ thống sông Hồng, hoặc xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều khu vực nội thành Hà Nội.

Nghị định cũng đề cập đến việc củng cố, nâng cấp các tuyến đê sông Hồng - sông Thái Bình, đê bảo vệ khu vực Tam Thanh, Lập Thạch, Lương Phú - Quảng Oai, Ba Vì đạt tiêu chuẩn thiết kế theo quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều.