Sắp ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Người lao động (NLĐ) đang làm việc tại DN được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng; NLĐ quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà 1.000.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Trên cơ sở lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Theo Bộ LĐTB&XH, dự thảo Quyết định được xây dựng là cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, với hai mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Ảnh: Phạm Hùng.
Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, với hai mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Ảnh: Phạm Hùng.

Dự thảo Quyết định có 2 đối tượng được thụ hưởng chính sách, bao gồm: NLĐ đang làm việc trong các DN; NLĐ quay trở lại thị trường lao động.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà NLĐ đang làm việc là 500.000 đồng/người, tháng (tối đa 3 tháng); bao gồm những người đang ở thuê, ở trọ, có giao kết và thực hiện hợp đồng lao động trước ngày 1/3/2022.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng), bao gồm những người đang ở thuê, ở trọ, có thời gian giao kết và thực hiện hợp đồng trong khoảng từ ngày 1/3/2022 đến ngày 30/6/2022.

Dự thảo Quyết định xác định phạm vi hỗ trợ NLĐ có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực: Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập, hoạt động theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP; khu vực kinh tế trọng điểm, gồm Khu kinh tế được thành lập, hoạt động theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và 24 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà mức 500.000 đồng/người/tháng, được hỗ trợ tối đa 3 tháng nếu đủ 3 điều kiện: Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2022 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1/3/2022; đang làm việc trong các DN (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của cơ quan BHXH, trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của DN).

NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 1.000.000 đồng/người/tháng, tối đa 3 tháng nếu đủ 3 điều kiện: Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 1/3/2022 đến ngày 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ trường hợp giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động; đang làm việc trong các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan BHXH, trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh).

Việc chi trả tiền hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc hằng tháng, trên cơ sở đề nghị của NLĐ và danh sách lao động đề nghị hỗ trợ do DN lập. Tuy nhiên, để thuận tiện, giảm áp lực cho DN, dự thảo Quyết định quy định DN có thể đề nghị hỗ trợ gộp 2 tháng hoặc 3 tháng.