Sắp xếp điều chuyển bến xe Niệm Nghĩa hoàn thành vào quý III/2021

Vĩnh quân
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản số 4773/UBND-GT ngày 19/7/2021 về việc sắp xếp, điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định tại bến xe Niệm Nghĩa thuộc Công ty CP Bến xe Hải Phòng.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty CP Bến xe Hải Phòng chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GTVT về việc sắp xếp, điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định tại bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân); phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải để đảm bảo việc sắp xếp, điều chuyển tuyến vận tải hoàn thành trong quý III/2021.
Theo Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe của Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì trong năm 2020 Sở GTVT đã hoàn thành việc sắp xếp, điều chuyển hoạt động của các tuyến vận tải khách cố định tại bến xe Cầu Rào, Lạc Long về các bến xe khách khác hoạt động.
Hải Phòng yêu cầu điều chuyển bến xe Niệm Nghĩa hoàn thành vào quý III/2021
Đến nay, các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định đã cơ bản đi vào ổn định, góp phần giảm ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Năm 2021, Sở GTVT tiếp tục thực hiện sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định tại các bến xe khách trên địa bàn thành phố Hải Phòng; đồng thời, tham mưu UBND TP Hải Phòng thực hiện sắp xếp, điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải khách tại bến xe Niệm Nghĩa đến các bến xe khách khác trên địa bàn để tiếp tục hoạt động, dừng hoạt động vận tải khách cố định tại bến xe Niệm Nghĩa nhằm giảm ùn tắc giao thông, chỉnh trang đô thị.

Hiện bến xe Niệm Nghĩa hiện có 38 tuyến vận tải khách cố định đang hoạt động; trong đó, có 36 tuyến liên tỉnh và 2 tuyến nội tỉnh; số doanh nghiệp vận tải đang khai thác hoạt động là 43 đơn vị (Hải Phòng có 16 doanh nghiệp ); tổng số phương tiện đăng ký khai thác là 189 xe.

Theo Sở GTVT Hải Phòng, các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến xe Niệm Nghĩa thực hiện đăng ký khai thác tuyến và lựa chọn giờ xe xuất bến theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; đồng thời, tổ chức giao thông vận tải hợp lý, đảm bảo kết nối từ bến xe tiếp nhận tới quốc lộ nhanh nhất, không đi vào nội đô thành phố, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Công ty CP Bến xe Hải Phòng khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

UBND TP Hải Phòng giao Công an, UBND các quận Lê Chân, Hồng Bàng và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT trong sắp xếp, điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định tại bến xe Niệm Nghĩa; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Các Sở có liên quan hướng dẫn Công ty CP bến xe Hải Phòng chuyển đổi công năng sử dụng bến xe Niệm Nghĩa theo đúng Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp, hướng dẫn Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng giải quyết chế độ chính sách cho người lao động trong trường hợp phải thanh lý, chấm dứt hợp đồng lao động.
Sở GTVT Hải Phòng cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp hướng dẫn các đơn vị vận tải đang khai thác tuyến cố định tại bến xe Niệm Nghĩa thực hiện đăng ký khai thác tuyến về bến xe khách mới theo đúng quy định, tổng hợp nhu cầu đăng ký khai thác tuyến của đơn vị vận tải, gửi Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng trước ngày 5/8/2021 để đơn vị này tổng hợp./.