Sau thanh tra tại Petrolimex, kết quả xử lý vẫn chung chung

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin về kết quả xử lý thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nhưng dường như những nội dung đăng tải lại chưa rõ trách nhiệm với sai phạm.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 2280/TB-TTCP ngày 1/9/2016 của Thanh tra Chính phủ và ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Công văn số 8011/VPCP-V.I ngày 23/9/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo về việc xử lý sau thanh tra tại Petrolimex, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 8948/BCT-TTB ngày 23/9/2016 yêu cầu Petrolimex tập trung thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

 Minh họa.Nguồn Internet

Tuy nhiên, kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn và các công ty liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh nhưng sau kiểm tra vẫn còn một số nội dung chưa được triển khai thực hiện. Vì vậy, ngày 5/12/2016, Bộ đã có Công văn số 563/TTB-TH yêu cầu Petrolimex tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể và cá nhân liên quan và báo cáo kết quả thực hiện.

Ngày 16/12/2016, Petrolimex đã có Công văn số 1583/PLX-HĐQT yêu cầu các cá nhân, đơn vị trực thuộc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; các đơn vị thành viên (Công ty cổ phần vận tải Xăng dầu VIPCO, Công ty Xăng dầu Khu vực II, Công ty Xăng dầu Khu vực III, Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ, Công ty Xăng dầu Khu vực I, Công ty Xăng dầu B12, Công ty Xăng dầu Khu vực V, Công ty Xăng dầu Phú Khánh) đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm về các nội dung liên quan của kết luận thanh tra và các phòng, ban chức năng (Ban Chiến lược và Đầu tư, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Đầu tư, Ban Tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) đã triển khai kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Liên quan đến sự việc, ngày 11/1/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Công văn số 257/BCT-TTB nghiêm khắc phê bình Petrolimex chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu khẩn trương thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 11/1/2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo kết luận luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Petrolimex đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đồng thời chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện.

Được biết, năm 2012, cơ quan thuế đã kiểm tra và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm trong việc chấp hành pháp luật thuế đối với 31 công ty xăng dầu thành viên, các quyết định xử phạt hành chính này đều xảy ra sau thời điểm nộp báo cáo xếp loại doanh nghiệp nên không thực hiện hồi tố để xếp loại cho doanh nghiệp đã được xếp loại năm 2010, 2011 mà được làm căn cứ xếp loại doanh nghiệp năm 2012.

Dù đã thực hiện các ý kiến chỉ đạo bằng hàng loạt các văn bản, nhưng có thể thấy, dường như quá… mập mờ, chung chung khi kết luận sau thanh tra không đề cập cụ thể về xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân.