Sau việc hai quỹ ngoại đòi phế truất, đến lượt nội bộ tố lãnh đạo Coteccons

Việt Tâm
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngay sau việc hai quỹ ngoại đồng loạt yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường nhằm phế truất ban lãnh đạo của Coteccons, thì mới đây, Ban kiểm soát của Coteccons đã làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, tố cáo hàng loạt hành động trái luật pháp của ban lãnh đạo Coteccons.

Nhiều hành động trái luật
Cụ thể, theo báo cáo do ông Luis Fernando Garcia Agraz - Trưởng Ban kiểm soát Conteccons gửi đến Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (vào ngày 5/6/2020), ban lãnh đạo Coteccons đã vi phạm hàng loạt các quy định, trong đó có việc, cắt xén, chỉnh sửa sai sự thật trong báo cáo của Ban kiểm soát.
 Báo cáo của Ban kiểm soát Coteccons ngày 5/6/2020.
Theo đó, Ban kiểm soát (BKS) đã soạn và gửi cho thư ký Hội đồng quản trị (HĐQT) bản báo cáo quản trị công ty phần của BKS vào ngày 22/1/2020. Tuy nhiên, trong báo cáo của HĐQT công bố vào ngày 30/1/2020 thì phần báo cáo của BKS đã bị chỉnh sửa, cắt bỏ, thậm chí là trái ngược với báo cáo gốc của BKS.
Sau đó, ngày 5/5/2020, BKS đã gửi lên HĐQT báo cáo thường niên về phần của BKS nhưng vào ngày 29/5/2020, ông Nguyễn Sỹ Công - Tổng giám đốc Coteccons đã ký công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2019, trong đó phần báo cáo của BKS hoàn toàn khác với bản báo cáo do BKS soạn thảo.
“Tôi khẳng định Ban điều hành Coteccons đã không công bố trung thực, chính xác, nghiêm trọng hơn Ban điều hành còn mạo danh BKS để soạn thảo toàn bộ phần báo cáo của BKS trong báo cáo thường niên năm 2019. Đây là hành động vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của Ban điều hành và người đại diện pháp luật, vi phạm quyền được tiếp cận thông tin của các cổ đông vào nhà đầu tư, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, theo quy định của Thông tư 155 của Bộ Tài chính”, ông Luis Fernando Garcia Agraz khẳng định.
Cũng theo báo cáo nêu trên, có 8 nội dung mà ban lãnh đạo Coteccons đã cắt xén, chỉnh sửa trong báo cáo của BKS để không công bố cho cổ đông. Đó là những nội dung thể hiện sự lũng đoạn của ban lãnh đạo, thành lập hàng loạt công ty khác nhau và sở hữu chéo, trong đó đưa người nhà và người của Coteccons sở hữu cổ phần nhưng không công bố theo quy định của pháp luật, dẫn đến sự suy giảm quyền lợi của công ty cũng như quyền lợi của cổ đông.
Ngoài ra, ban điều hành công ty còn có những hành động có tính chất cản trở hoạt động của BKS. Cụ thể là, ngày 4/10/2019 BKS họp với ban điều hành công ty, yêu cầu cho phép kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán đặc biệt, theo yêu cầu của cổ đông nhưng bị ban điều hành từ chối mà không nêu rõ lý do. Tiếp đó, ngày 2/12/2019, BKS đã ban hành nghị quyết số 6/2019 đề nghị HĐQT tổ chức đại hội cổ đông bất thường, căn cứ theo điều 136.3(d) Luật doanh nghiệp nhưng không được phê chuẩn.
Kế đến, ngày 11/3/2020 Ban điều hành đã ban hành các quyết định điều chuyển, luân chuyển nhân sự của ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc BKS) sang các bộ phận hoặc địa điểm làm việc khác mà không được sự đồng ý của BKS. Phản đối việc này, ngày 16/3/2020, BKS đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-BKS yêu cầu ban điều hành hủy bỏ các quyết định sai trái và khôi phục hoạt động của ban kiểm toán nội bộ. Cho đến nay, yêu cầu trên không được thực hiện, do đó ban kiểm toán nội bộ không thể thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát nội bộ của mình.
Ngày 17/3/2020, BKS đã gửi công văn yêu cầu ban điều hành cung cấp thông tin để BKS rà soát báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, tuy nhiên ban điều hành từ chối.
Nghiêm trọng hơn, ngày 18/3/2020, theo giấy ủy quyền số 5221/2019/UQ-CTHĐQT của Chủ tịch HĐQT, Công ty luật Lê Nguyễn đã gửi email không công nhận vai trò của 2 thành viên BKS là ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam. Đây là sự vi phạm và cản trở hoạt động của BKS. Cần lưu ý rằng, HĐQT không thông qua bất kỳ nghị quyết nào về việc chỉ định Công ty Lê Nguyễn đưa ra ý kiến tư vấn cho Coteccons.
Lập hệ sinh thái cạnh tranh chính với Coteccons?
Cũng theo báo cáo của BKS, một số quản lý cấp cao của Coteccons và người có liên quan lại nắm giữ quyền sở hữu đáng kể tại các công ty khác hoạt động trong cùng ngành nghề kinh doanh với Coteccons hoặc các ngành nghề kinh doanh liên quan.
Cụ thể: Ông Nguyễn Bá Dương, hiện đang là chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện theo pháp luật (ĐDTPL) của Coteccons và đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons (trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc F.D.C với tỷ lệ sở hữu là 49% theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất ngày 12/10/2017, theo thông tin về vốn và cổ đông sáng lập của FDC).
Bà Huỳnh Thị Tuyết Ngọc, vợ ông Nguyễn Bá Dương, là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ Phần BM Windows (“BM Windows”) với tỷ lệ sở hữu là 60%, theo Công bố Nội dung đăng ký thành lập mới của BM Windows ngày 19/7/2016.
 Coteccons là chủ thầu xây dựng nhiều dự án lớn trên cả nước. (Hình minh họa).
Ông Nguyễn Minh Hoàng, con ông Nguyễn Bá Dương là cổ đông sáng lập Công ty TNHH BOHO DECOR (“Boho”) được thành lập ngày 5/8/2015 với với tỷ lệ góp vốn 40%, theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới.
Ông Nguyễn Xuân Đạo, em của ông Nguyễn Bá Dương, tham gia vào các công ty khác nhau: Cổ đông sáng lập của Newtecons, trước đây là FDC, với tỷ lệ sở hữu là 34% theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất FDC. Cổ đông sáng lập của BM Windows được thành lập ngày 19/07/2016 với tỷ lệ góp vốn 10%. Cổ đông sáng lập Công ty Cổ Phần Vật liệu và Giải pháp Sol (Sol), trước đây là Công ty Cổ phần Vật liệu và Giải Pháp S.M.A.R.T (SMART) được thành lập ngày 19/11/2015 với tỷ lệ sở hữu là 29,9%. Chủ sở hữu trước đây của Công ty TNHH xây dựng Dcons (“Dcons”), trước đây có tên là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Gia Minh.
Ông Trần Quang Quân hiện đang là Phó Tổng giám đốc của Cotecons, có liên quan đến các công ty sau: Cổ đông sáng lập của Newtecons, trước đây là FDC, với tỷ lệ sở hữu là 17% theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất FDC. Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons (“Ricons”), là đối thủ cạnh tranh của Coteccons. Theo công bố mới nhất, Coteccons hiện đang sở hữu 14.3% vốn điều lệ của Ricons.
Ông Ngô Thanh Phong, hiện đang là Chánh văn phòng tại Coteccons, là cổ đông sáng lập của BM Windows với tỷ lệ sở hữu là 10% theo công bố nội dung đăng ký thành lập mới cuả BM Windows tại ngày 19/7/2016.
Theo biên bản họp và Nghị quyết, trong đại hội cổ đông kể từ năm 2015 và các năm tiếp theo tiếp theo cũng như trong các báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và các tài liệu công bố thông tin của công ty, Coteccons không có công bố tỷ lệ sở hữu của ông Dương và ông Quân, các cán bộ quản lý của công ty và những người trong gia đình tại các công ty nói trên. Điều này đã vi phạm quy định công khai lợi ích có liên quan tại Điều 159 Luật doanh nghiệp năm 2014, điều 24 và điều 32 Nghị định 71/NĐ-CP.