Sẽ bảo vệ ổn định 3,812 triệu héc ta đất lúa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Theo đó, diện tích đất lúa sẽ được bảo vệ ổn định là 3,812 triệu héc ta, đồng thời sẽ được áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh tiên tiến để đạt sản lượng 41 - 43 triệu tấn năm 2020 và 44 triệu tấn năm 2030, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu. Về quy hoạch sử dụng đất, Quyết định cũng nêu rõ, khai hoang mở thêm đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản từ năm 2011 đến năm 2020 khoảng 1,1 triệu ha...