Sẽ có phần mềm cấp quốc gia về đào tạo văn hóa nghệ thuật

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phần mềm này sẽ được dành để phục vụ công tác đào tạo bậc đại học và cao đẳng về văn hóa phi vật thể.

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, mới đây Bộ này đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia 2016 với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể" do Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng phần mềm nhằm phục vụ công tác đào tạo bậc đại học và cao đẳng về văn hóa nghệ thuật, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng.
Ca trù Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại
Ca trù Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại
Phần mềm này có khả năng trợ giúp thể hiện các nội dung văn hóa phi vật thể theo thể thức đa phương tiện, đa hình thái cho cộng đồng trong và ngoài nước. Phần mềm có thể áp dụng cho các bảo tàng và sử dụng trong môi trường Internet. Tiêu chuẩn đánh giá của phần mềm sẽ dựa trên cơ sở quốc tế cũng như những đóng góp vào quá trình đào tạo sau đại học…

Được biết, phần mềm về đào tạo văn hóa nghệ thuật sẽ kế thừa kho tư liệu về văn hóa phi vật thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan; có thể lựa chọn một hoặc một số di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận; đáp ứng yêu cầu về tương tác người - máy theo thể thức đa phương tiện, đa hình thái.

Hiện Bộ KH&CN đã giao các đơn vị liên quan tổ chức Hội đồng KH&CN để xét duyệt đề cương nhiệm vụ theo quy định hiện hành.