Sẽ có thao trường mạng để diễn tập an toàn thông tin

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hệ thống thao trường mạng phục vụ huấn luyện, diễn tập, sát hạch an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử có thể tổ chức diễn tập từ xa, phục vụ 24/7...

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa phê duyệt hệ thống thao trường mạng phục vụ huấn luyện, diễn tập, sát hạch an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.

Sẽ có thao trường mạng để diễn tập an toàn thông tin
Sẽ có thao trường mạng để diễn tập an toàn thông tin

Mục tiêu đầu tư dự án này là hình thành một hệ thống giả lập, mô tả hệ thống CNTT cơ bản của cơ quan, tổ chức và một số hệ thống phục vụ Chính phủ điện tử nhằm huấn luyện, diễn tập kỹ năng thực chiến trên không gian mạng cho đội ngũ nhân lực an toàn thông tin, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá năng lực, kỹ năng nhân lực an toàn thông tin, ứng cứu sự cố; nâng cao năng lực kỹ thuật, trình độ chuyên môn, kỹ năng an toàn thông tin cho Cục An toàn thông tin và đội ngũ nhân lực của các cơ quan nhà nước, đồng thời tạo lập môi trường nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình tấn công, mối đe dọa đối với một số hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính phủ điện tử, trên không gian mạng.

Hệ thống thao trường mạng phục vụ huấn luyện, diễn tập, sát hạch an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử có thể tổ chức diễn tập từ xa, phục vụ 24/7; 100% các đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương tham gia diễn tập; tối thiểu 300 người tham gia diễn tập theo kịch bản đơn giản; tối thiểu 30 người tham gia huấn luyện trực tiếp. Hệ thống mô phỏng được tối thiểu 3 lĩnh vực gồm: Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống hạ tầng quan trọng.

Dự án có quy mô đầu tư gồm hệ thống các thiết bị phần cứng cùng các phần mềm ứng dụng có bản quyền sử dụng đi kèm để tạo lập các môi trường giả lập mạng CNTT, công nghệ vận hành OT, công nghệ IoT và các phòng huấn luyện, giám sát, hướng dẫn huấn luyện, vận hành hệ thống.

Trong đó, sẽ không đầu tư thiết bị phần cứng (hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ và sao lưu phục vụ cài đặt phần mềm, ảo hóa) phục vụ hệ thống thao trường trong hạng mục hệ thống các thiết bị phần cứng. Các yêu cầu đối với thiết bị phần cứng nêu trên sẽ sử dụng hạ tầng dùng chung của Bộ TT&TT).

Cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng nền tảng của hệ thống có khả năng thực hiện chức năng: Mô phỏng và thực hiện các cuộc tấn công thực trên môi trường mạng giả lập; tạo lập chương trình huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, đánh giá các kỹ năng cơ bản, nâng cao về nhân lực an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; quản lý chương trình huấn luyện, diễn tập trên hệ thống, quản trị toàn bộ hệ thống trên một nền tảng tích hợp thống nhất xuyên suốt toàn bộ hệ thống.

Nội dung đầu tư của dự án này còn có các dịch vụ cung cấp chương trình huấn luyện kỹ thuật cùng với giáo trình và tài liệu huấn luyện, diễn tập đã được chuẩn hóa, có thể tùy biến theo yêu cầu của người sử dụng để phục vụ công tác tổ chức các chương trình huấn luyện, diễn tập an toàn thông tin mạng, ứng cứu sự cố, các khóa huấn luyện; kiểm tra, đánh giá các kỹ năng cơ bản, nâng cao về an toàn thông tin mạng; Các phương tiện để kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu hạ tầng để tổ chức thực hiện khóa huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, đánh giá năng lực từ xa.

Trong thời gian tới, Cục An toàn thông tin sẽ đôn đốc, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương hàng năm tổ chức tối thiểu 1 cuộc diễn tập thực chiến.

Bộ TT&TT cũng sẽ tổ chức diễn tập thực chiến cấp quốc gia, làm sân chơi để các đội thành viên có điều kiện nâng cao năng lực và hiểu rõ, thực chiến những quy trình ứng cứu sự cố nghiêm trọng, trên phạm vi rộng.