Sẽ đưa vào sử dụng Trung tâm dữ liệu phát hành trái phiếu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn thiện và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng Trung tâm thông tin phát hành sơ cấp và giao dịch thứ cấp đối với trái phiếu DN tại Việt Nam trong năm 2013.

Trung tâm sẽ khắc phục những cản trở lớn nhất đối với sự phát triển của kênh trái phiếu DN là thông tin cả trên thị trường sơ cấp, lẫn thị trường thứ cấp đều phân tán, không rõ ràng. Trung tâm sẽ tạo thuận lợi cho kênh trái phiếu DN phát triển, góp phần giúp cho các DN có thể huy động vốn tốt hơn, giúp các nhà đầu tư tiếp cận được trái phiếu DN.