Sẽ thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 17/7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo) đã họp phiên thứ 3 nhằm sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013; bàn kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, nhất là trong chỉ đạo, xử lý các vụ án tham nhũng và trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Bí thư đã giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Sẽ thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1
 
Quang cảnh hội nghị.

Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đã có hiệu quả rõ rệt. Như, Bộ Công an đã thành lập các tổ kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an. Qua thực hiện quy tắc ứng xử, đã có hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an liêm khiết, không nhận hối lộ trong khi thi hành công vụ.

Về phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng: Cấp ủy đảng các cấp đã kiểm tra gần 21.500 tổ chức đảng và gần 87.000 đảng viên; phát hiện gần 570 tổ chức đảng và 850 đảng viên có vi phạm; đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 150 đảng viên.

Tổng hợp báo cáo của 50 cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, 6 tháng đầu năm đã tiến hành gần 3.000 cuộc thanh tra hành chính, kinh tế xã hội, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai; khai thác khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính-ngân hàng; quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công; cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước… Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý về tài chính 2.700 tỷ đồng; đã thu hồi cho ngân sách nhà nước 53 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 99 tập thể và 339 cá nhân.

Tại hội nghị, các ủy viên Ban chỉ đạo đã sôi nổi thảo luận tình hình và bàn các giải pháp chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng cuối năm. Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo sẽ thành lập 7 đoàn kiểm tra đến các địa phương và cơ quan trực thuộc Trung ương để kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra truy tố, xét xử; xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.