Sẽ xây dựng bộ chỉ số, cơ sở dữ liệu về đô thị

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 7/11, Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT) và Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) đã tổ chức hội thảo dự án "Xây dựng Hệ thống quan trắc đô thị Việt Nam".

Hội thảo đã cung cấp kết quả sơ bộ từ các chỉ số đô thị để làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách đô thị. Bộ chỉ số đô thị đưa ra những số liệu chi tiết về tỷ lệ đói nghèo và thất nghiệp tại đô thị tham gia hệ thống quan trắc; chênh lệch giàu nghèo trong đô thị, tình trạng nhà ở đô thị, tình trạng nhà ở của người di cư từ nông thôn ra thành thị; tỷ lệ tiếp cận giáo dục, tiếp cận y tế, tiện tích về văn hóa, hạ tầng đô thị, vấn đề sử dụng đất, giao thông và an ninh đô thị, tác động của biến đổi khí hậu tới đô thị, tài chính đô thị, quy hoạch và quản lý đô thị…

Bà Vũ Thị Vinh, Phó Tổng Thư ký của ACVN đánh giá, Bộ chỉ số đô thị là công cụ quan trọng để đánh giá sự phát triển tổng thể của đô thị, giúp các đô thị có cơ sở dữ liệu trong việc điều hành quản lý đô thị. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới, ngành Thống kê Việt Nam cũng đang xây dựng chiến lược phát triển mới cho giai đoạn 2011 - 2020, dự thảo Bộ Chỉ số Đô thị Việt Nam sẽ góp phần cho quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc lập các báo cáo phân tích phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách. Xây dựng bộ chỉ số cũng là cơ hội giúp nâng cao năng lực của các chính quyền đô thị trong việc xây dựng, duy trì và bền vững các hệ thống theo dõi chỉ số đô thị để giám sát và đánh giá các chỉ số đô thị ở cấp địa phương. TS Đỗ Tú Lan, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị cho biết, tới đây, với sự phối hợp của Trung tâm thông tin thuộc Bộ xây dựng, Cục Phát triển đô thị sẽ xây dựng bộ chỉ số, cơ sở dữ liệu đô thị của Việt Nam để chính thức ban hành. Hiện tại, liên quan đến vấn đề này, Việt Nam đã ban hành nghị định về phân cấp, phân loại đô thị với 6 nhóm tiêu chí. Tuy nhiên, bộ chỉ tiêu phân cấp phân loại đô thị này vẫn còn có những hạn chế và chưa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.