DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sẽ xóa nợ cho doanh nghiệp bị phá sản

06-03-2013 10:09
KTĐT - Đó là một trong những điểm mới trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ 1/7.

Theo đó, các trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt gồm: DN bị tuyên bố phá sản, (không bao gồm DN tư nhân, công ty hợp danh bị tuyên bố phá sản) đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của Luật Phá sản; Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ. Dự thảo cũng quy định, các khoản nợ thuế được xoá bao gồm thuế và các khoản phải thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

TAG: