Sẽ xử phạt đơn vị vận tải lắp đặt thiết bị GSHT không hợp chuẩn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hiện có 56 kiểu loại thiết bị giám sát hành trình (GSHT) của 44 doanh nghiệp được Bộ GTVT cấp giấy chứng nhận hợp quy. Tuy nhiên, trong quá trình lắp đặt và sử dụng đã nảy sinh việc không đồng nhất về cấu tạo thiết bị giữa các doanh nghiệp dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh. Một số đơn vị vận tải đã đặt hàng với các nhà sản xuất thiết bị GSHT thiếu một số chi tiết để giảm

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ GTVT đã yêu cầu các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT nếu cung cấp sản phẩm không đạt chuẩn không được dán tem hợp quy. Nếu phát hiện đơn vị nào cung cấp sản phẩm đúng theo giấy chứng nhận hợp quy nhưng kiểm tra thiết bị không đạt chuẩn sẽ xử phạt nặng. Bên cạnh việc kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp thiết bị, Bộ GTVT tiến hành kiểm tra việc lắp đặt thiết bị GSHT tại các doanh nghiệp vận tải, nếu phát hiện thiết bị không đúng quy định cũng sẽ xử phạt cả doanh nghiệp vận tải.