SHB chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lãi suất của trái phiếu là 10,48%/năm và được trả khi trái phiếu đến hạn thanh toán. Sau 12 tháng, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu quy đổi thành 10 cổ phiếu).

KTĐT - Lãi suất của trái phiếu là 10,48%/năm và được trả khi trái phiếu đến hạn thanh toán. Sau 12 tháng, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu quy đổi thành 10 cổ phiếu).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

Theo đó, SHB sẽ chào bán 15 triệu trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày 31/12/2009. Trong đó, 10 triệu trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được mua 1 trái phiếu) với giá 100.000 đồng/trái phiếu; 5 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng cho các tổ chức và cá nhân tiềm năng khác với giá 125.000 đồng/trái phiếu.

Lãi suất của trái phiếu là 10,48%/năm và được trả khi trái phiếu đến hạn thanh toán. Sau 12 tháng, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu quy đổi thành 10 cổ phiếu).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi là 18/1/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu là từ ngày 28/1/2010 đến ngày 2/3/2010.

Theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường ngày 14/11/2009, ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành SHB sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hiện nay, SHB đã nộp hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng trong quý 1/2010 và cùng với đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, SHB sẽ đạt mức vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng vào đầu năm 2011.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần