Siết chặt quản lý bán hàng đa cấp

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/5, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 Ảnh minh họa
Thông tư này áp dụng đối với cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, DN bán hàng đa cấp, người có nhu cầu kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Theo đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) tổ chức hoặc ủy quyền văn bản cho cơ sở đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến thức thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy trình.

Cục CT&BVNTD thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trong trường hợp: Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông tin gian dối; DN bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đào tạo DN bán hàng đa cấp. DN bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo cho Cục CT&BVNTD khi chấm dứt hợp đồn lao động hoặc hợp đồng lao động đào tạo với người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018. Đồng thời, chính thức bãi bỏ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Cục CT&BVNTD theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này và gửi ý kiến, kiến nghị về Bộ Công thương để được hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.