Sổ hộ khẩu giấy có giá trị đến hết năm 2022

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tuần qua, Quốc hội đã thông qua một số luật quan trọng với đời sống dân sinh, trong đó có Luật Cư trú (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Một trong những điểm nhấn được quan tâm tại Luật này là việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ được sử dụng hết năm 2022 để chứng minh thông tin về nơi cư trú.

Luật Cư trú (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Ảnh: Thanh Hải
Không tạo áp lực thủ tục hành chính khi thay đổi
Trước đó, do có những quan điểm khác nhau về nội dung này, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã gửi phiếu thăm dò ý kiến của các vị ĐB Quốc hội. Kết quả, có 266/402 ĐB Quốc hội bỏ phiếu đồng ý với phương án 1, đó là cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp đến hết ngày 31/12/2022.

Tiếp thu theo ý kiến của đa số ĐB Quốc hội, khoản 3 Điều 38 của Luật thông qua đã quy định theo hướng cho phép người dân được tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022 để chứng minh thông tin về nơi cư trú nhằm tránh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, thêm phiền phức cho người dân, tạo áp lực lớn cho các cơ quan quản lý, đăng ký cư trú tại thời điểm Luật mới có hiệu lực thi hành.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành của Luật Cư trú và việc triển khai thực hiện các quy định của Luật ngay từ thời điểm ngày 1/7/2021. Khi các Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt và các cơ quan, tổ chức, địa phương đã thực hiện tốt việc kết nối, liên thông để bảo đảm chỉ cần sử dụng số định danh cá nhân là có thể xác định được thông tin nhân thân, thông tin về nơi cư trú của công dân thì Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ tự chấm dứt vai trò ngay cả khi chưa đến thời hạn 31/12/2022.

Cũng theo Luật được thông qua, trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Nhiều quy định thông thoáng hơn

Điểm mới khác của lần sửa đổi này là đã bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại TP trực thuộc T.Ư như trong Luật hiện hành. Bởi việc đặt ra các điều kiện riêng này sẽ làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân, tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận công dân đang sinh sống, làm việc tại các TP lớn, nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú.

Luật Cư trú (sửa đổi) quy định: Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó. Theo đó, khoản 3, khoản 4, Điều 19, Luật Thủ đô quy định về điều kiện đăng ký thường trú ở Thủ đô đã được bãi bỏ.

Một vấn đề cũng còn ý kiến nhiều chiều suốt quá trình thảo luận là điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Thống nhất là cần quy định điều kiện, nhưng các ý kiến còn khác nhau liên quan đến việc xác định điều kiện này là diện tích nhà ở bình quân hay là thời gian tạm trú trên địa bàn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu thăm dò ý kiến của các ĐB Quốc hội. Kết quả lấy phiếu cho thấy, có 235/402 ĐB đồng ý với phương án 1, quy định điều kiện đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là phải bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08m2 sàn/người. Do đó, Luật thông qua đã thể hiện theo phương án phải bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08m2 sàn/người.

Lần sửa đổi này, điều kiện đăng ký tạm trú cũng thoáng hơn, theo hướng không quy định điều kiện riêng đối với người đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Hôm nay (ngày 16/11) Quốc hội tiếp tục những ngày làm việc cuối của Kỳ họp thứ 10, thảo luận một số Luật và quyết nghị thông qua một số Luật và Nghị quyết. Trong đó vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là những nội dung thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ giải trình ý kiến của ĐB Quốc hội nêu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần