So sánh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo Vietnamplus
Chia sẻ Zalo

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần