Sở Tài chính Hà Nội: Ứng dụng công nghệ để tăng hiệu quả cải cách

Đinh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là một trong những đơn vị luôn trong top đầu khối sở, ngành TP Hà Nội về chỉ số cải cách hành chính (CCHC), những năm qua, Sở Tài chính Hà Nội đã tham mưu và triển khai hàng loạt các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả CCHC của Sở, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội về lĩnh vực tài chính, ngân sách. Đặc biệt, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào chỉ đạo điều hành cũng như giải quyết công việc cho người dân, DN là những “điểm sáng” lớn đã được ghi nhận của Sở này.

 Cán bộ, công chức bộ phận một cửa Sở Tài chính Hà Nội xử lý hồ sơ qua mạng. Ảnh: Đinh Nguyễn

Tăng cải cách tài chính công, giảm chi phí
Bám sát kế hoạch của UBND TP Hà Nội về CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Sở Tài chính đã tập trung tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch và đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, 100% các cơ quan đã thực hiện khoán chi, với hơn 1.000 cơ quan, đơn vị trực thuộc 23 sở, ban, ngành; 5 tổ chức chính trị - xã hội và 30 quận, huyện, thị xã đạt 100%.
Nhiều năm liên tiếp, Sở Tài chính được UBND TP Hà Nội xếp hạng nằm trong nhóm đứng đầu về chỉ số CCHC trong khối các sở, ngành. Trong 5 năm liên tiếp (từ năm 2014 đến 2018) Sở Tài chính được Bộ Tài chính ghi nhận, xếp hạng nằm trong nhóm đứng đầu về khả năng sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT index) khối các cơ quan tài chính địa phương trong cả nước.

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, số đơn vị tiết kiệm tăng thu nhập cấp TP là 49/51 đơn vị, cấp quận, huyện, thị xã là 308/377, cấp xã là 337/584 đơn vị. Đối với kinh phí được giao tự chủ (chi khác trong định mức, chi từ nguồn thu được để lại…), các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng các biện pháp sử dụng tiết kiệm kinh phí đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Số kinh phí tiết kiệm năm 2018 là 263.730 triệu đồng, chiếm khoảng 7% kinh phí quản lý hành chính được giao tự chủ.
Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, kết hợp cải cách hành chính, quy trình xử lý công việc của Sở đã từng bước được chuẩn hóa theo hướng khoa học, phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân. Nhờ các giải pháp này, chất lượng, hiệu quả công việc tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã được tăng lên. Thời gian giải quyết công việc rút ngắn, góp phần không nhỏ trong kết quả CCHC, góp phần sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức.
Ngoài ra, việc thực hiện cơ chế khoán kinh phí đã tạo điều kiện cho các cơ quan chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, tạo động lực để cán bộ, công chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng mục tiêu của Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ.
Điểm sáng về ứng dụng công nghệ
Bên cạnh cải cách tài chính công, triển khai ứng dụng CNTT trong toàn ngành tài chính Thủ đô cũng là một trong những “điểm sáng” góp phần nâng cao hiệu quả CCHC của Sở, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội về lĩnh vực tài chính, ngân sách. Việc ứng dụng CNTT cũng đồng thời giúp cho công tác quản lý, điều hành của đơn vị được nhanh chóng, thông suốt, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN khi giao dịch, liên hệ công tác với Sở Tài chính.
Theo lãnh đạo Sở Tài chính, để tổ chức thực hiện CCHC gắn với ứng dụng CNTT, Sở thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền cho toàn thể công chức, viên chức của Sở biết, hiểu rõ về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT phục vụ CCHC và các hoạt động chuyên môn của Sở để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Từ đó, thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong Sở, giúp cho công tác quản lý, điều hành của Sở được linh hoạt, kịp thời, hiệu quả hơn. “Chúng tôi cũng luôn luôn lắng nghe, chia sẻ và có thái độ phục vụ tận tình, đúng mực; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; Việc phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo, các phòng, đơn vị và trong phối hợp giải quyết công việc với các đơn vị liên quan luôn bám sát theo nguyên tắc 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”” - đại diện Sở Tài chính nhấn mạnh.