[Sổ tay kinh tế] Ì ạch chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Lâm
Chia sẻ

Kinhtedothi - Năm 2016, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW đã quyết nghị về chủ trương chuyển đổi này.

Tuy nhiên, đến năm 2018, mới chỉ có 50 trong tổng số 58.000 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần- tương đương 0,09% số đơn vị sự nghiệp công lập đang hoạt động.
Sự chậm trễ này theo Bộ Tài chính có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do hiện vẫn thiếu cơ sở pháp lý để đẩy nhanh việc thực hiện. Cụ thể, trong quá trình triển khai đã bộc lộ một số bất cập, vướng mắc cần được điều chỉnh như: Chưa có quy định chặt chẽ về nghĩa vụ tiếp tục cung cấp dịch vụ công của DN chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập, chế tài; quy định cơ chế giám sát, tổng hợp báo cáo về tình hình cung cấp dịch vụ công của các DN này. Ngoài ra, các quy định cũng chưa quy định hết đối tượng các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Bên cạnh đó, hiện, các quy định về bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ... cũng vẫn đang bỏ ngỏ.
Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc này, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ là đầu mối nghiên cứu Dự thảo Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Dự kiến, nội dung Nghị định sẽ quy định cụ thể đối tượng, điều kiện, hình thức chuyển đổi, cơ chế xử lý tài chính.... khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Đáng chú ý, những người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sẽ được mua cổ phần với giá ưu đãi. Riêng người lao động là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao được mua thêm cổ phần.
Ngoài ra, người lao động sẽ được chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi; được hưởng chế độ hưu trí và các quyền lợi theo chế độ hiện hành nếu đã có đủ điều kiện tại thời điểm công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập; được hưởng các chính sách về lao động dôi dư theo quy định...
Hy vọng, với những quy định cụ thể, rõ ràng về hành lang pháp lý, chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần sẽ được đẩy nhanh về tiến độ cũng như chất lượng, từ đó, nâng cao tính cạnh tranh, chuyên nghiệp, hiệu quả và chất lượng đời sống cán bộ, nhân viên của các đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần hóa.