Số thu ngoài quốc doanh đạt 120%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Triển khai thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, năm 2012, Chi cục Thuế huyện Gia Lâm đã tiến hành miễn giảm, gia hạn thuê cho 496 đơn vị với số tiền thuế gần 944 tỷ đồng.

Mặc dù số thu giảm nhưng một số chỉ tiêu quan trọng vẫn được bảo đảm, trong đó số thu ngoài quốc doanh do Chi cục thực hiện đạt 1.035 dự toán Cục thuế giao và đạt 120% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, do tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu đã giúp Chi cục tăng thu cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng, thu hồi gần 86 tỷ đồng nợ đọng thuế…

Năm 2013, bên cạnh các giải pháp tăng cường tuyên truyền, tiếp tục cải cách mở rộng dự án nộp thuế điện tử… Chi cục thuế Gia Lâm cũng sẽ tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, chống thất thu, không để nợ mới phát sinh, phấn đấu số nợ thuế đến cuối năm đạt mức giới hạn cho phép dưới 5% tổng số nợ thuế, phí…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần