Sở Xây Dựng Hải Phòng: Hướng đến mục tiêu phát triển đô thị hiện đại

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Định hướng phát triển đô thị, không gian mở, đẹp với các quy hoạch phù hợp, là một trong những mục tiêu lớn của TP Hải Phòng.

Đây cũng là chủ trương nâng cấp đô thị nhằm đáp ứng các yêu cầu để Hải Phòng trở thành TP cảng xanh, văn minh hiện đại bắt kịp xu thế thời đại.
Theo quy hoạch định hướng chung, Sở Xây Dựng Hải Phòng đã thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng về việc phê duyệt đề cương chương trình phát triển đô thị đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu phát triển đô thị nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư giữa các khu vực đô thị và nông thôn, giữa các vùng kinh tế - xã hội. Việc sử dụng đất nông nghiệp cho phát triển đô thị phải đảm bảo an ninh lương thực. Đồng thời đảm bảo phát triển quỹ đất một cách hiệu quả, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội. Kiểm soát chất lượng môi trường, hài hòa giữa bảo tồn cải tạo và xây mới. Với mục tiêu xây dựng đô thị có điều kiện sống tốt nhất, tăng cường sức cạnh tranh đô thị trong khu vực và quốc tế.
Ông Phùng Văn Thanh – Giám đốc Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết: Đối với hệ thống đô thị phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa toàn TP ước đạt 65%, hệ thống đô thị đảm bảo chất lượng, phù hợp với đô thị loại I và cấp quản lý hành chính với 1 đô thị loại I gồm: 7 quận hiện hữu là Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và 5 quận mới dự kiến được thành lập gồm Bắc Sông Cấm, Tràng Cát - Cát Hải, Bên Rừng, Tây Bắc và An Dương. 7 đô thị loại IV… Riêng về chất lượng đô thị phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của TP và chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hướng tới nền kinh tế xanh, đồng thời khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị tăng cao. Môt mặt nhằm tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị tăng cao.

Trên thực tế xét về lâu dài cần nghiên cứu ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm giảm cường độ phát thải nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ xanh…

Theo quy hoạch xác định lộ trình đầu tư phát triển đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị cần tập trung nguồn lực, triển khai các giải pháp và nhiệm vụ thực hiện từng giai đoạn nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút nguồn vốn và huy động nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây dựng đô thị; Nâng cao năng lực và trách nhiệm của chính quyền đô thị; Thiết lập kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển hệ thống đô thị.

Đến nay, chương trình phát triển đô thị TP đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã được hoàn thiện và đáp ứng theo quy định. Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND TP triển khai chương trình phát triển đô thị.

Hy vọng với những định hướng quy hoạch đặt ra cho Hải Phòng đến năm 2030 sớm trở thành hiện thực. Theo đó Hải Phòng phát triển xứng tầm trở thành TP theo hướng văn minh – hiện đại.