DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sở Xây dựng và UBND quận, huyện cùng quản lý đội thanh tra xây dựng

18-02-2014 15:21
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã có Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Theo đó, Sở Xây dựng và UBND cấp quận, huyện cùng quản lý, chỉ đạo đội thanh tra xây dựng cấp quận, huyện.
Việc phối hợp giữa Sở Xây dựng và các đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc tăng cường trách nhiệm của UBND cấp xã, cấp quận, huyện và Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; đảm bảo công tác quản lý về trật tự đô thị

Theo quy chế mới được ban hành, các công trình xây dựng trên địa bàn sẽ phải được thường xuyên kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành việc xây dựng; các vi phạm về trật tự xây dựng phải được lập hồ sơ vi phạm và xử lý kịp thời, triệt để, đảm bảo chính xác công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Sở Xây dựng chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, đôn đốc kiểm tra trật tự xây dựng và lập hồ sơ vi phạm chuyển đến UBND các cấp xử lý. UBND quận, huyện chỉ đạo, đôn đốc Thanh tra xây dựng phối hợp với UBND cấp phường, xã thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Quy định cũng nêu rõ, chủ tịch UBND cấp phường, xã thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, thực hiện xử lý vi phạm theo quy định. UBND cấp xã chỉ đạo, điều hành tổ công tác của thanh tra xây dựng quận, huyện đặt tại địa bàn; chỉ đạo công an phường, xã thực hiện cấm vận chuyển vật liệu xây dựng vào công trình vi phạm, yêu cầu cơ quan liên quan ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

UBND cấp xã là nơi tiếp nhận hồ sơ vi phạm hành chính về trât tự xây dựng do tổ công tác của Đội thanh tra xây dựng cấp huyện đặt tại địa bàn chuyển đến để ban hành các quyết định xử phạt, quyết định định chỉ thi công, quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
TAG: