Sớm khắc phục những tồn tại ở chợ Hà Vỹ

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4421/ UBND-NNNT yêu cầu UBND huyện Thường Tín tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý của Ban quản lý chợ; Khẩn trương xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế tại chợ, bảo đảm các tiêu chí an toàn về môi trường và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm.

Sở NN&PTNT, Ban Quản lý Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam chủ động hướng dẫn UBND huyện Thường Tín khắc phục những tồn tại, hạn chế của chợ, bảo đảm các tiêu chí theo cam kết với Ngân hàng Thế giới, đơn vị tài trợ Dự án xây dựng chợ Hà Vỹ.