Sớm phê duyệt đề án nông thôn mới kiểu mẫu

Bài, ảnh: Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện kết luận của lãnh đạo Thành ủy, Hội Nữ trí thức Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành TP tập trung triển khai xây dựng Đề án thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô tại xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) và xã Hồng Vân (huyện Thường Tín).

Mục tiêu của Đề án là hướng tới xây dựng hai mô hình thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô tại 2 xã theo hướng bảo đảm đạt hai nhóm yêu cầu. Thứ nhất, phải đạt 4 tiêu chí theo Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Thứ hai, phải đạt đủ 7 tiêu chí theo Quyết định số 3745/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực môi trường, an ninh trật tự, văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch TP Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020.
 Một tuyến đường hoa giấy thuộc xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.
Việc triển khai có hiệu quả Đề án sẽ góp phần quan trọng vào việc nhân rộng những mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trên toàn TP, phù hợp với đặc trưng của từng địa phương, vùng, miền. Qua đó, thúc đẩy công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân...
PGS.TS Bùi Thị An – Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, đơn vị chủ trì thực hiện Đề án cho biết, thời gian vừa qua, đơn vị đã khảo sát thực tế, thu thập dữ liệu cần thiết tại xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) và xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng). Hội cũng đã tổ chức các hội thảo lấy ý kiến nhà khoa học, cơ quan quản lý và các sở, ban, ngành của TP; giải trình, tiếp thu và tiếp tục lấy ý kiến các nhà khoa học, các sở, ban, ngành Hà Nội đối với các nội dung thuộc Đề án.
Hội Nữ trí thức Hà Nội cũng đã hoàn thành soạn thảo “Kế hoạch lập đề án xây dựng mô hình thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô tại xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) và xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng)”. Trong thời gian tới, Hội sẽ tập trung điều tra thống kê, thu thập, xử lý số liệu phục vụ việc xây dựng dự thảo Đề án. Đồng thời, tổ chức hội thảo lấy ý kiến trước khi tổng hợp, hoàn thiện nội dung Đề án, trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt trong tháng 12/2020.