DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sớm rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng

Linh Chi
28-05-2021 15:18
Kinhtedothi-Đối với các địa phương đã sắp xếp bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trước thời điểm ngày 1/3/2021, Bộ Nội vụ đề nghị đánh giá kỹ về sự cần thiết, mô hình sắp xếp và hiệu quả sau sắp xếp, từ đó đề xuất kiến nghị mô hình phù hợp.
Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn gửi các bộ, ban, ngành, Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.
Theo đó, để tiếp tục đổi mới, sắp xếp cơ quan quản lý nhà nước các cấp về thi đua, khen thưởng theo hướng ổn định, thống nhất trong toàn quốc, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 3/5/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, Bộ đề nghị các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó, cần đề xuất mô hình tổ chức phù hợp nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo ngành, lĩnh vực.
 Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ VII
Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố và đề xuất mô hình tổ chức phù hợp nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Đối với các địa phương đã sắp xếp bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trước thời điểm ngày 1/3/2021, Bộ đề nghị đánh giá kỹ về sự cần thiết, mô hình sắp xếp và hiệu quả sau sắp xếp, từ đó đề xuất kiến nghị mô hình phù hợp.
Trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ nguyên ổn định tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng như quy định hiện hành.