Sơn Tây đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Chia sẻ

Kinhtedothi - Với mục tiêu đem lại sự hài lòng và tiện ích cho người dân, UBND thị xã Sơn Tây luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, trong đó tập trung vào khâu đột phá là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị xã Sơn Tây.
Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thị xã Sơn Tây.
Đơn giản hóa...Bà Đỗ Thị Lan Hương - Trưởng phòng Nội vụ thị xã Sơn Tây cho biết, công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với hoạt động của các cơ quan, ban, ngành thị xã. Theo đó, UBND thị xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn dân trong việc chung tay thực hiện cải cách TTHC. UBND thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận làm công tác giải quyết TTHC các cấp tổ chức thực hiện phương án liên thông, đơn giản hóa TTHC. Triển khai thực hiện rà soát TTHC thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành, đơn vị mình nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế những TTHC không phù hợp. Qua rà soát thực tế, thị xã đã kiến nghị sửa đổi bổ sung 7 thủ tục trong lĩnh vực tài chính, 35 thủ tục lĩnh vực tài nguyên - môi trường; kiến nghị đổi tên 5 thủ tục lĩnh vực kế hoạch đầu tư; kiến nghị thay thế, phân cấp 14 thủ tục trong lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội, tư pháp, tài chính…

Thị xã Sơn Tây cũng đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Đây là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính. Để tạo sự công khai, minh bạch, tại bộ phận một cửa có niêm yết công khai các TTHC, các khoản thu phí, lệ phí và có phân công cán bộ trực đầy đủ các ngày trong tuần, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến giải quyết công việc. Nhằm hiện đại hóa công tác giải quyết TTHC, Sơn Tây đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào việc cập nhật, quản lý các TTHC.

Tạo thuận lợi cho dân

Anh Trần Đình Chiến, cán bộ bộ phận một cửa thị xã Sơn Tây cho biết, công tác cải cách TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính ở Sơn Tây bước đầu đã đi vào nền nếp. Điều này mang lại hiệu quả tích cực trong công tác chuyên môn và nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân. Hiện nay, số lượng TTHC được tiếp nhận tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông tăng dần qua các năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn cao (98%). Trách nhiệm, quyền lợi của các tổ chức, cá nhân rõ ràng, mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận trong giải quyết công việc khá chặt chẽ. Nhiều TTHC được rút ngắn thời gian rất nhiều so với quy định trước kia. Những thủ tục phức tạp, người dân đều được cán bộ chuyên trách giải thích, hướng dẫn tận tình. Anh Phùng Văn Vượng, ở La Gián, xã Cổ Động chia sẻ: “Trước đây, khi làm giấy khai sinh cho con xong, tôi phải đến Công an để nhập khẩu và đến bảo hiểm xã hội để làm thẻ bảo hiểm y tế. Có khi phải đi lại đến cả chục lần mới xong việc. Nhưng nay áp dụng mô hình liên thông “3 trong 1”, tôi chỉ phải đến bộ phận một cửa làm việc một lần là xong, mọi việc rất nhanh gọn và thuận tiện”.

Việc đẩy mạnh công tác cải cách TTHC ở thị xã Sơn Tây đã tạo nên một môi trường hành chính thông thoáng, nâng cao được năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và là minh chứng cho tính đúng đắn của việc cải cách TTHC.