Sơn Tây gieo trồng hơn 2.700 ha vụ Xuân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND thị xã Sơn Tây vừa tổ chức tổng kết sản xuất vụ Mùa, sơ kết sản xuất vụ Đông và triển khai kế hoạch vụ Xuân 2012.

Năm 2011, tổng diện tích gieo trồng của toàn thị xã đạt 5.448,2 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa đạt 3.693ha, năng suất đạt 60,2 tạ/ha, tổng sản lượng lúa đạt 22.233 tấn. Vụ Xuân năm 2012, toàn thị xã phấn đấu gieo trồng đạt 2.755ha...