Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vừa có ý kiến chỉ đạo về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đợt I năm 2012.

Đến 30/8 của năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản do TP quản lý đạt 8.432 tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch giao; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản tập trung do TP quản lý đạt 4.960 tỷ đồng bằng 53,58% kế hoạch giao; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản cấp quận, huyện, thị xã quản lý đạt 3.472 tỷ đồng, bằng 47,5% kế hoạch giao. Kết quả giải ngân thấp và chậm so với các năm trước và tình hình chung cả nước.

Theo thông báo, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội kiểm tra, rà soát, phân loại theo khối và nhóm dự án công trình (nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung do TP quản lý, nguồn vốn cho các quỹ và một số dự án cho ngân sách cấp huyện), phân tích kỹ nguyên nhân; tổng hợp, trình UBND TP quyết định cắt giảm các dự án đã được giao kế hoạch năm 2012, theo nguyên tắc: Đến 30/6/2012 chưa giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và đến 30/9/2012 chưa có giải ngân, thanh toán tại Kho bạc Nhà nước.

 
Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 - Ảnh 1
 

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, rà soát các dự án công trình để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2012, theo các nguyên tắc cơ bản: Tập trung bố trí vốn các dự án phát sinh thuộc diện cấp bách, dân sinh bức xúc, đối ứng ODA, trọng điểm đang triển khai (đặc biệt là 37 công trình, cụm công trình trọng điểm TP giai đoạn 2011-2015), có khối lượng thanh toán; các dự án có khối lượng hoàn thành vượt dự toán (chưa được thanh toán, chưa đủ nguồn...); ghi vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án dân sinh bức xúc, trọng điểm đã được lãnh đạo TP quan tâm, chỉ đạo; các dự án BT, chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông...). Tổng hợp, trình UBND TP gửi Thường trực HĐND TP thống nhất thực hiện trước ngày 30/9/2012.

Năm 2012, dự kiến nguồn thu ngân sách TP không đạt so với dự toán, UBND TP giao Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 cảu Chính phủ, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Sở Tài chính, Cục thuế Hà Nội kiếm tra, rà soát, bám sát nguồn vốn thu, bảo đảm cân đối ngân sách TP năm 2012. Chỉ đạo Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, tổng hợp, trình UBND TP quyết định tạm dừng việc mua sắm tài sản công chưa thật sự cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ về việc tạm dừng các chương trình đi học tập tham quan nước ngoài. Chỉ đi công tác nước ngoài khi thực sự cần thiết và yêu cầu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định và phải báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành uỷ. UBND TP giao Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng phối hợp với Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ đạo các Sở: Tài chính, Ngoại Vụ, Nội Vụ tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định kế hoạch các đoàn đi công tác trong và ngoài nước của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc TP năm 2012; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, triệt để tiết kiệm, đúng đối tượng, đúng mục đích và quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. UBND TP giao Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhằm tăng nguồn thu ngân sách TP năm 2012.

Quỹ Đầu tư Phát triển TP Hà Nội và Quỹ Phát triển Đất TP Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, trọng điểm của TP, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn điều lệ, chủ động kiểm tra, rà soát, chỉ giải ngân vốn đúng danh mục các dự án, công trình đã được ghi vốn xây dựng cơ bản năm 2012... 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần