Sửa đổi Luật Hợp tác xã để thúc đẩy kinh tế HTX phát triển

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 23/2, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Hợp tác xã".

KTĐT - Ngày 23/2, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Hợp tác xã".

 

Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2003 đã có đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế hợp tác. Tổ chức HTX (với 68% số HTX đang hoạt động) có xu hướng phát triển mới với đặc trưng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã viên (tính bình quân khoảng 60% tổng giá trị doanh thu của HTX) đã vượt ra ngoài sự điều chỉnh của khung pháp luật hiện hành về HTX.

 

Tại hội thảo, nhiều đại biểu thống nhất cần sửa đổi Luật HTX nhằm bảo đảm thúc đẩy kinh tế HTX phát triển lành mạnh, bền vững đúng với bản chất và mục đích thành lập, từ đó đóng góp tích cực hơn, hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Về các quy định liên quan đến bản chất tổ chức HTX, nhiều ý kiến cho rằng HTX là một tổ chức kinh tế do thành viên lập ra nhằm mục đích hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của mình, từ đó giúp thành viên cải thiện hoạt động kinh tế, thu nhập, nâng cao mức sống của thành viên; thành viên vừa làm chủ, vừa là người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX. Các đại biểu cũng đã tập trung vào thảo luận những nội dung khác cần được sửa đổi trong Luật HTX là: quy định rõ hơn về bản chất tổ chức HTX, đối tượng tham gia HTX, liên hiệp HTX; quản lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX...